REFA Wielkopolska Stowarzyszenie
ds. Badania Pracy i Organizacji
Przedsiębiorstw

Wydarzenia

2010-10-01 16:00

Konferencja dla firm z woj. łódzkiego - ŁÓDŹ 3.11.2010

Zapraszamy firmy z województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnej konferencji dotyczącej metod!

2010-09-01 16:00

Strona internetowa projektu "Twój pomysł, Twój sukces"

Wystartowała strona internetowa projektu "TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SUKCES". Beneficjenci znajdą tu

2010-09-01 16:00

Projekt szkoleniowy "Twój pomysł, Twój sukces"

Informujemy, że 1 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji

Celem REFA jest zwiększanie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw, a także poprawa warunków pracy zatrudnionych tam osób.


Twój pomysł, Twój sukces

 

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, iż 1.06.2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu szkoleniowego „Twój pomysł, Twój sukces", skierowanego do pracowników przedsiębiorstw w woj. łódzkim. 

Projekt będzie kontynuowany do 30 listopada 2011 r.

Oferta skierowana jest  do pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych w woj. łódzkim.

Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje następujące zagadnienia:

1 dzień:           Na tropie marnotrawstwa – nauka i warsztaty na produkcji
2 dzień:           Eliminowanie marnotrawstwa – teoria organizacji pracy
3 dzień:           Optymalizacja stanowisk produkcyjnych – mam pomysł!
4 dzień:           Ulepszone stanowisko pracy – realizacja „małych wniosków”
5 dzień:           Prezentacja wyników i plany na przyszłość

W ramach projektu proponujemy wiedzę z zakresu eliminacji marnotrawstwa, optymalizacji stanowisk produkcyjnych, metody organizacji pracy 5S, Kaizen oraz warsztaty, na których będzie można wdrożyć zaproponowane rozwiązania w danym przedsiębiorstwie.

Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy REFA.

Po ukończonym szkoleniu, każdy uczestnik otrzyma oryginalny certyfikat wydany REFA Bundesverband e. V z Darmstadt oraz jego polskie tłumaczenie.

Terminy szkoleń ustalamy indywidualnie.

Informacji udziela:
Joanna Grabska
Tel.+48 666 872 993
joanna.grabska@refa.poznan.pl 

 

Źródło finansowania:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Realizatorzy:
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans. Dbamy o to, aby w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn pracujących w małych, średnich i dużych firmach. Serdecznie zapraszamy kobiety do udziału w projekcie.

 

Pobierz ofertę


 
 
PO KL Łódzkie EFS